Uchwała Nr 427/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie Komorniki, gmina Działdowo, oznaczonej nr działki 5/46

Uchwała Nr 428/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie prowadzenia inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie”

Uchwała Nr 429/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Postaw na informatykę”

Uchwała Nr 430/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu pt. „Staż zagraniczny - ok. To się liczy.”

Uchwała Nr 431/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2020 rok

Uchwała Nr 432/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego za rok 2020

Uchwała Nr 433/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej