Uchwała Nr XXII/168/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2020 – 2023

 

Uchwała Nr XXII/169/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2020

 

Uchwała Nr XXII/170/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo

 

Uchwała Nr XXII/171/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno

 

Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Uchwała Nr XXII/173/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiego wotum zaufania z tytułu przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Działdowskiego w 2019 roku

 

Uchwała Nr XXII/174/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za 2019 rok

 

Uchwała Nr XXII/175/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia Zarządowi Poiwatu Działdowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2019