Data złożenia: 1 sierpnia 2019 roku

Przedmiot petycji: Wprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Działdowie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Zgoda na ujawnienie danych: TAK

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu: Konrad Cezary Łakomy radca prawny, CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego

Dane dotyczące przebiegu postępowania

Data czynności

Zarejestrowanie petycji

01.08.2019

Zamieszczenie petycji oraz danych podmiotu wnoszącego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie

01.08.2019

Sposób załatwienia petycji:

 

Przekazanie petycji do Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

21.08.2019

Podjęcie Uchwały Nr XIII/125/19 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

30.10.2019

Przesłanie Uchwały Nr XIII/125/19 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 października 2019 roku do wnoszącego petycję

05.11.2019