Uchwała Nr VI/51/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Działdowskiego umowy na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Lidzbarku ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

Uchwała Nr VI/52/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2003

Uchwała Nr VI/53/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr VI/54/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr VI/55/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie uchwały Nr III/27/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie

Uchwała Nr VI/56/03 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 22 maja 2003 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, do których stosuje się zasady wynagradzania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego