Dyrektor
Katarzyna Napiwocka

Adres:
ul. Lidzbarska 31
13-200 Działdowo

Tel:     23 698 01 30
Fax:    23 698 01 38 

adres e-mail: sekretariat@pcprdzialdowo.pl  

adres strony BIP:  http://pcpr-dzialdowo.bip.net.pl

adres skrzynki podawczej na platformie ePuap: /PCPRDzialdowo/Skrytka ESP