Uchwała Nr XI/97/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy

Uchwała Nr XI/98/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Gródkach, na której znajduje się zespół pałacowo - parkowy

Uchwała Nr XI/99/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie nabycia gruntów przez Powiat Działdowski pod budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 1587 N, odcinek Malinowo - Działdowo

Uchwała Nr XI/100/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr XI/101/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2011 rok

Uchwała Nr XI/102/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr XI/103/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011

Uchwała Nr XI/104/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Uchwała Nr XI/105/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012