Uchwała Nr XXXI/255/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie zasad udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów publicznych szkół podnagimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr XXXI/256/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XXXI/257/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XXXI/258/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XXXI/259/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XXXI/260/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżety Powiatu Działdowskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie za pierwsze półrocze roku budżetowego

Uchwała Nr XXXI/261/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXI/262/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr XXXI/263/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości, w formie darowizny, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo, położonych w Działdowie przy ul. Dąbrowszczaków

Uchwała Nr XXXI/264/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości, w formie darowizny, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonej w Lidzbarku przy ul. Garbuzy

Uchwała Nr XXXI/265/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości, w formie darowizny, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo, położonej w Działdowie przy ul. Boya Żeleńskiego

Uchwała Nr XXXI/266/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Gródkach, oznaczonych nr działek 79/23 i 79/24

Uchwała Nr XXXI/267/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gródkach, oznaczonej nr działki 79/25

Uchwała Nr XXXI/268/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości na której znajduje się zespół pałacowo – parkowy w Gródkach

Uchwała Nr XXXI/269/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku
w sprawie stanowiska dotyczącego zmian systemu identyfikacji i obrotu trzody chlewnej