Uchwała Nr I/1/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/2/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/3/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/4/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr I/5/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru Wicestarosty Działdowskiego

Uchwała Nr I/6/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr I/7/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie powołania Sekretarza Powiatu

Uchwała Nr I/8/02 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 listopada 2002 roku
w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Działdowie