Uchwała Nr XXVII/214/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XXVII/215/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr XXVII/216/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/173/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne na terenie powiatu działdowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXVII/217/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
zmieniajaca Uchwałę Nr II/12/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowy budżetu oraz Uchwałę Nr X/68/08 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/06 Rady powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr XXVII/218/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2010

Uchwała Nr XXVII/219/010 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr XXVII/220/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uchwała Nr XXVII/221/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminie Lidzbark, gruntów stanowiących własność Powiatu Działdowskiego, z przeznaczeniem na budowę i użytkowanie kompleksu boisk sportowych w Lidzbarku

Uchwała Nr XXVII/222/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXVII/223/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXVII/224/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXVII/225/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo

Uchwała Nr XXVII/226/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXVII/227/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXVII/228/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXVII/229/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXVII/230/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXVII/231/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo - Osada

Uchwała Nr XXVII/232/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2010 rok

Uchwała Nr XXVII/233/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Uchwała Nr XXVII/234/10 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 lutego 2010 roku
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działania Wicestarosty Powiatu Działdowskiego