Uchwała Nr XX/154/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XX/155/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Działdowo

Uchwała Nr XX/156/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rybno

Uchwała Nr XX/157/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Lidzbark pomocy finansowej

Uchwała Nr XX/158/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2009

Uchwała Nr XX/159/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4

Uchwała Nr XX/160/09 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 11 lutego 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumień dotyczących budowy nowych skrzyżowań dwupoziomowych z linią kolejową E-65 Warszawa - Gdańsk