Uchwała Nr XV/124/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ograniczenia działalności Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Uchwała Nr XV/125/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej udzielonej Gminie Płośnica w realizacji zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr XV/126/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie pomocy finansowej udzielonej Gminie Rybno w realizacji zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr XV/127/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XV/128/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zaopiniowania i zaakceptowania wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie skierowanego do Ministra Zdrowia