Uchwała Nr XIV/114/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie założeń polityki oświatowej prowadzonej przez Powiat Działdowski

Uchwała Nr XIV/115/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Działdowskiego dotyczącego utrzymania Punktu Krwiodawstwa w Działdowie

Uchwała Nr XIV/116/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kultury fizycznej pt. "I Mistrzostwa Polski OLD BOYS w koszykówce"

Uchwała Nr XIV/117/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Uchwała Nr XIV/118/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie nabycia gruntów przez Powiat Działdowski pod budowę ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej nr 1363 N, odcinek Działdowo - Księży Dwór

Uchwała Nr XIV/119/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/120/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr XIV/121/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Działdowskiego

Uchwała Nr XIV/122/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2008

Uchwała Nr XIV/123/08 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Powiatu Działdowskiego umowy o dofinansowanie "Budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie" i zapewnienie zabezpieczenia w formie weksla