Uchwała Nr X/66/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Żuromińskiego za przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego i klasyfikacji uczniów w Trzyletniej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie

Uchwała Nr X/67/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie przekazania Miastu Działdowo zadań z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej

Uchwała Nr X/68/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała Nr X/69/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Uchwała Nr X/70/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007