Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Społecznej "Tworzenie Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Działdowskim na lata 2007-2015"

Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie zwiększenia i przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2007 rok

Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu

Uchwała Nr VIII/57/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie nabycia do "powiatowego zasobu nieruchomości" działkę Nr 26/3 z m.1 o pow. 0,0271 ha, położoną w mieście Lidzbark

Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr VIII/60/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie rozpatrzenie skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

Uchwała Nr VIII/61/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie uchwalonych przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr VIII/62/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 7 września 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie