Uchwała Nr 532/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr 533/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 stycznia 2022 roku
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Działdowskiego do zaciągania zobowiązań

Uchwała Nr 534/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 stycznia 2022 roku
w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Działdowskiego w roku 2022 dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr 535/2022 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 7 stycznia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie na udzielanie świadczeń zdrowotnych