Uchwała Nr 468/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Staszica w Iłowie-Osadzie”

Uchwała Nr 469/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie zaopiniowania przyznania w 2021 roku Nagród Starosty Działdowskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Uchwała Nr 470/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

Uchwała Nr 471/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

Uchwała Nr 472/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

Uchwała Nr 473/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

Uchwała Nr 474/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

Uchwała Nr 475/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji Rządowego programu – „Aktywna tablica”

Uchwała Nr 476/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 maja 2021 roku
w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych z rezerwy celowej