Uchwała Nr 456/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną przy ul. Leśnej 1 w Działdowie

Uchwała Nr 457/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu nr 77/2 położonej w Gródkach gmina Płośnica

Uchwała Nr 458/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg powiatowych, drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo – Susz, gm. Susz

Uchwała Nr 459/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych w gminie Iłowo-Osada

Uchwała Nr 460/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Działdowskiemu do podejmowania wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wniosków i oświadczeń do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym przyznania dofinansowania