Uchwała Nr 447/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie wydania opinii na temat inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1587N Malinowo - Działdowo od km 22+095,80 do km 23+740”

Uchwała Nr 448/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Iłowo-Osada, nieruchomości oznaczonej nr działki 499/7, położonej w Iłowie-Osadzie, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr 449/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 8 czerwca 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i wyłonienia Komisji na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, oświaty i wychowania