Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020 roku

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), informuje się, iż w 2020 roku nie została rozpatrzona żadna petycja.

Poniżej informacja dotycząca złożonej w 2020 roku petycji, która została rozpatrzona w 2021 roku:
Wnoszący petycję: Piotr Sterkowski
Data złożenia petycji: 14 grudnia 2020 r.
Przedmiot petycji: Uzyskanie przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
Sposób załatwienia petycji: Podjęto Uchwałę Nr XXX/226/2021 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Opracowała:
Anna Rogalska