Uchwała Nr 422/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych w Gminie Płośnica

Uchwała Nr 423/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Działdowskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie w Programie Erasmus+

Uchwała Nr 424/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Działdowskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie w Programie Erasmus+

Uchwała Nr 425/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie do samodzielnego reprezentowania Powiatu Działdowskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie w Programie Erasmus+

Uchwała Nr 426/2021 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 22 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021