Uchwała Nr 415/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr 416/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020

Uchwała Nr 417/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Superb o numerze rejestracyjnym NDZ 14014

Uchwała Nr 418/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie: przyznania w 2021 roku stypendiów sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr 419/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 420/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie: unieważnienia w części II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2021 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia

Uchwała Nr 421/21 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2021