Data złożenia: 14 grudnia 2020 roku

Przedmiot petycji: Uzyskanie przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek, że w przypadku jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Zgoda na ujawnienie danych: TAK

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu: Piotr Sterkowski

Dane dotyczące przebiegu postępowania

Data czynności

Zarejestrowanie petycji

15.12.2020

Sprawdzenie spełniania wymogów ustawowych

16.12.2020

Zamieszczenie petycji oraz danych podmiotu wnoszącego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie

16.12.2020

Sposób załatwienia petycji:

 

Podjęto Uchwałę Nr XXX/226/2021 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie rozpatrzenia petycji

27.01.2021

 Przesłanie Uchwały Nr XXX/226/2021 Rady Powiatu Działdowskiego w sprawie rozpatrzenia petycji do wnoszącego petycję

01.02.2021