Data złożenia:: 18 listopada 2019 roku

Przedmiot petycji: Możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych.

Zgoda na ujawnienie danych: TAK

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu: Robert Łaniewski - Prezes Zarządu - Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Dane dotyczące przebiegu postępowania

Data czynności

Zarejestrowanie petycji

18.11.2019

Sprawdzenie spełniania wymogów ustawowych

21.11.2019

Zamieszczenie petycji oraz danych podmiotu wnoszącego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Działdowie

22.11.2019

Sposób załatwienia petycji:

 

Przekazanie petycji do rozpatrzenia według właściwości przez gminy Powiatu Działdowskiego

22.11.2019

Powiadomienie wnoszącego petycję o jej przekazaniu do rozpatrzenia według właściwości

22.11.2019