Zrealizowana:

w ramach projektu

Inicjatywy Proeuropejskie Program PHARE’97

Integracja Europejska

pn. „Powiat działdowski na drodze do integracji europejskiej”.

oraz inicjatywy

Starostwa Powiatowego w Działdowie

 

Opracowanie: dr Zbigniew Brodziński
Konsultacje: prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski 

_____________________________________
Działdowo, wrzesień 2000 r.