Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  12 listopada 2014 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2014 rok

Uchwała Nr XLI/352/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  12 listopada 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XLI/353/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  12 listopada 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014 - 2018

Uchwała Nr XLI/354/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  12 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XLI/355/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  12 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/297/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg