Uchwała Nr XL/342/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Gródkach na oddanie w dzierżawę części działki nr 79/28 obręb Gródki gmina Płośnica

Uchwała Nr XL/343/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Działdowo, w formie darowizny, nieruchomości położonej w obrębie Petrykozy gmina Działdowo

Uchwała Nr XL/344/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Malinowie na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Uchwała Nr XL/345/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie kierunków działania Zarządu Powiatu Działdowskiego dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji

Uchwała Nr XL/346/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XL/347/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XL/348/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014-2018

Uchwała Nr XL/349/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XL/350/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia  25 września 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Sylwię Malinowską na działania dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie