Stanowisko Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zatrzymywania się na stacji kolejowej w Działdowie pociągów "Pendolino"

Uchwała Nr XXXIX/334/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/72/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. rozwoju gospodarczego i aktywizacji rynku pracy

Uchwała Nr XXXIX/335/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu działdowskiego

Uchwała Nr XXXIX/336/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXIX/337/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXXIX/338/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo-Osada

Uchwała Nr XXXIX/339/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014 - 2018

Uchwała Nr XXXIX/340/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XXXIX/341/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie