Uchwała Nr XXXVII/330/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na 2014-2018

Uchwała Nr XXXVII/331/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XXXVII/332/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2013

Uchwała Nr XXXVII/333/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Działdowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za rok 2013