Uchwała Nr XXXVI/310/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie nadania tytułu honorowego "Osobowość Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr XXXVI/311/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXXVI/312/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Iłowo - Osada

Uchwała Nr XXXVI/313/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXVI/314/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna"

Uchwała Nr XXXVI/315/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014 - 2018

Uchwała Nr XXXVI/316/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XXXVI/317/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Działdowskim na lata 2014 - 2018

Uchwała Nr XXXVI/318/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013

Uchwała Nr XXXVI/319/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wyłączonego z Zespołu Szkół w Lidzbarku

Uchwała Nr XXXVI/320/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wyłączonego z Zespołu Szkół w Lidzbarku

Uchwała Nr XXXVI/321/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wyłączonego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr XXXVI/322/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji dwuletniego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wyłączonego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr XXXVI/323/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wyłączonego z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie

Uchwała Nr XXXVI/324/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wyłączonego z Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie

Uchwała Nr XXXVI/325/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wyłączonego z Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXXVI/326/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wyłączonego z Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXXVI/327/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wyłączonego z Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXXVI/328/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wyłączonego z Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXXVI/329/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 16 maja 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Wojciecha Kłosowskiego na Starostę Działdowskiego