Uchwała Nr XXXIV/279/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr XXXIV/280/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr XXXIV/281/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie

Uchwała Nr XXXIV/282/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie - Osadzie

Uchwała Nr XXXIV/283/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lidzbarku

Uchwała Nr XXXIV/284/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lidzbarku

Uchwała Nr XXXIV/285/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXXIV/286/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXXIV/287/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Liceum Profilowanego na podbudowie szkoły gimnazjalnej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXXIV/288/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XXXIV/289/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Gródkach na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego z dotychczasowym dzierżawcą

Uchwała Nr XXXIV/290/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XXXIV/291/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020"

Uchwała Nr XXXIV/292/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2013

Uchwała Nr XXXIV/293/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uchwała Nr XXXIV/294/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014 - 2020

Uchwała Nr XXXIV/295/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014

Uchwała Nr XXXIV/296/14 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Działdowskiego

Stanowisko Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie objęcia Powiatu Działdowskiego i pozostałych powiatów Województwa Warmińsko - Mazurskiego Małym Ruchem Granicznym