Uchwała Nr XXXIII/273/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr XXXIII/274/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXXIII/275/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 31 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXXIII/276/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy

Uchwała Nr XXXIII/277/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXXIII/278/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2014