Uchwała Nr XXXII/265/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Działdowskiego do realizacji projektu "Dziś dobra szkoła - jutro dobra praca"

Uchwała Nr XXXII/266/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Uchwała Nr XXXII/267/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji imiennych uprzywilejowanych Działdowskiej Agencji Rozwoju Spółka Akcyjna w Działdowie

Uchwała Nr XXXII/268/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/07 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXXII/269/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie ustanowienia Święta Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXXII/270/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XXXII/271/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXXII/272/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Działdowskiego