Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Wydawanie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków

1. Nazwa sprawy (zadania):
Rejestr ewidencji gruntów i budynków zawiera zbiór informacji o:
-gruntach ( położeniu, granicach, powierzchni, rodzaju użytków gruntowych i klas gleboznawczych, oznaczeniu ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty ),
-ich właścicielach ( osobach fizycznych i prawnych ) oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, miejscu ich zamieszkania lub ich siedziby,

2. Podstawa prawna:
art. 24 ust. 2,3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (jedn. tekst z 2000 roku, Dz. U. Nr 100, poz. 1086).


3.   Sposób i zasady udostępniania danych:
-wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane na żądanie właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
-informacje o gruntach, budynkach i lokalach są jawne.
-dane podmiotowe ( osobowe ) zawarte w rejestrze są objęte przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( jedn. tekst z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ).

Aby uzyskać wypis, wyrys lub informację wnioskodawca winien złożyć wniosek wg wzoru nr 1 lub 3,

Wnioskodawca  ( inny niż właściciel i władający ) występujący o dane podmiotowe z ewidencji gruntów i budynków winien złożyć wniosek zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Opłaty:
Zgodnie z:

-rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115 z 2000 roku, poz. 1209)

-Uchwałą Nr 116/01 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17.01.2001 r. w sprawie minimalnych cen za czynności związane z reprodukcją materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

-opłata skarbowa w kwocie 5.00 zł od wniosku, 0.50 zł od załącznika

5. Termin załatwienia:
zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

6. Miejsce załatwienia (pokój, telefon):
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15A,
Pokój Nr 8
13-200 Działdowo
tel.:  0(...)236973473, 
fax:  0(...)236972001

7. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2003-07-10 15:02:07
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2003-07-10 15:07:56
Ostatnia zmiana:2003-07-10 15:07:56
Ilość wyświetleń:10313

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij