Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Działdowie

Kolorowy pasek

Udostępnianie materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny

1. Nazwa rejestru, ewidencji, archiwum:
Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny

2. Opis danych jakie zawiera:
Zasób powiatowy stanowią następujące materiały:

2.1. Materiały dotyczące osnów geodezyjnych, a w szczególności: dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiarów, obliczeń, przeglądów i konserwacji szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych oraz poziomych i wysokościowych osnów pomiarowych stabilizowanych,

2.2. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące pomiaru oraz opisu granic powiatu i gmin wchodzących w jego skład,

2.3. Mapa zasadnicza oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji mapy zasadniczej,

2.4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania i aktualizacji mapy.

2.5. Ortofotomapa dla miasta Działdowa, gminy Działdowo, gminy Płośnica - część.

2.5. Ewidencja gruntów i budynków - kataster nieruchomości, a w szczególności:
2.5.1.  operat ewidencji gruntów i budynków, część opisowa i kartograficzna.
2.5.2.  bank wartości nieruchomości,
2.5.3.  operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
2.5.4.  dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku zakładania, modernizacji i aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym dokumenty ustalenia stanu władania i badania ksiąg wieczystych, pomiaru granic, rozgraniczania i podziałów nieruchomości oraz opracowań dla celów prawnych,

2.6. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, a w szczególności: pomiary inwetaryzacyjne,

2.7. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, powstałe w toku wykonywania scalania i wymiany gruntów oraz prac urządzeniowo-rolnych i urządzeniowo-leśnych,

2.8. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące innych pomiarów i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, nie wyłączonych z obowiązku zgłaszania.

2.11.Pozostałe materiały:
2.11.1.  kopie wykazów współrzędnych i opisów topograficznych punktów osnów geodezyjnych podstawowych poziomych i wysokościowych,
2.11.2.  wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 49, poz. 484),
2.11.3.  dokumenty geodezyjne i kartograficzne, dotyczące opracowań specjalistycznych o znaczeniu powiatowym, oraz informacje o dokumentach o tym znaczeniu, które powstały w wyniku prac nie podlegających zgłaszaniu do zasobu,
2.11.5.  kopie zabezpieczające dokumentów stanowiących zasób powiatowy,
2.11.6.  inne opracowania, wydawnictwa i materiały.

3. Podstawa prawna udostępniania danych:
3.1.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 100 z 2000 roku, poz. 1086 z późniejszymi zmianami)

3.2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U.  Nr 49 z 1999 roku, poz. 493)

3.3.Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 z 2001 roku, poz. 837)

4. Sposób i zasady udostępniania danych:
Udostępnienie zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii, sporządzanych także na nośnikach informacji, na podstawie:

-  zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości – w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego,

-  zamówień na mapy i informacje – tylko w zakresie zasobu użytkowego

Udostępnianie zasobu odbywa się z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

5. Opłaty:
Zgodnie z:

5.1.rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 115 z 2000 roku, poz. 1209)

5.2.Uchwałą Nr 116/01 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 17.01.2001 r. w sprawie minimalnych cen za czynności związane z reprodukcją materiałów stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny.

5.3. opłata skarbowa w kwocie 5.00 zł od wniosku, 0.50 zł od załącznika – nie dotyczy zgłaszania prac geodezyjnych.

6. Miejsce udostępniania:
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15A,
13-200  Działdowo
tel.: 0(...)236972406,  0(...)236973473
fax: 0(...)236972001.

7. Termin załatwienia:
7.1.W przypadku zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości (w zakresie zasobu bazowego i zasobu użytkowego) – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 roku w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 z 2001 roku, poz. 837).

7.2.W przypadku zamówień na mapy i informacje (w zakresie zasobu użytkowego) – niezwłocznie, a w przypadku znacznej ilości udostępnianych materiałów w terminie ustalonym pomiędzy zamawiającym i ośrodkiem.

8. Instancja odwoławcza i termin na wniesienie odwołania:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rogalska Anna
Data wprowadzenia:2003-07-10 14:44:56
Opublikował:Rogalska Anna
Data publikacji:2003-07-10 15:07:49
Ostatnia zmiana:2003-07-10 15:07:49
Ilość wyświetleń:8981

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij