Uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok

Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XXXI/260/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXXI/261/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXXI/262/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Działdowo

Uchwała Nr XXXI/263/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XXXI/264/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013