Uchwała Nr XXX/251/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Sławomira Stanowskiego dotyczącej braku reakcji na zgłoszone uwagi o rzekomej niekompetencji pracowników Starostwa działu budownictwa oraz zachowania się Pana Starosty w stosunku do składającego skargę

Uchwała Nr XXX/252/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Sylwię Malinowską na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXX/253/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Działdowie

Uchwała Nr XXX/254/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Działdowie

Uchwała Nr XXX/255/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Działdowo

Uchwała Nr XXX/256/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXX/257/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 25 września 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013