Uchwała Nr XXIX/244/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Działdowskiego

Uchwała Nr XXIX/245/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XXIX/246/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XXIX/247/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXIX/248/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2013 rok

Uchwała Nr XXIX/249/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie, nadanego uchwałą Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXIX/250/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie