Uchwała Nr XXVIII/241/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie

Uchwała Nr XXVIII/242/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXVIII/243/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013