Uchwała Nr XXVII/235/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XXVII/236/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XXVII/237/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXVII/238/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXVII/239/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na własność Powiatu Działdowskiego, działek gruntu z Zasobu Własności Polnej Skarbu Państwa

Uchwała Nr XXVII/240/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Powiatu Działdowskiego