Uchwała Nr XXIV/223/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie objęcia mandatu przez radnego

Uchwała Nr XXIV/224/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXIV/225/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie uzupełnienia składów komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XXIV/226/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012

Uchwała Nr XXIV/227/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XXIV/228/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 8 maja 2013 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie