Uchwała Nr XXII/199/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012-2018

Uchwała Nr XXII/200/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012