Uchwała Nr XXI/190/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania stypendiów sportowych

Uchwała Nr XXI/191/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Działdowskim

Uchwała Nr XXI/192/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie

Uchwała Nr XXI/193/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012-2018

Uchwała Nr XXI/194/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Uchwała Nr XXI/195/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz Doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywacji Rynku Pracy

Uchwała Nr XXI/196/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2013-2018

Uchwała Nr XXI/197/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2013

Uchwała Nr XXI/198/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie