Uchwała Nr XX/174/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie z powiatowego zasobu nieruchomości, działek oznaczonych numerami 5/21 i 5/7 położonych na terenie wsi Malinowo obręb Komorniki

Uchwała Nr XX/175/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie, na rzecz Powiatu Działdowskiego, lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Działdowie, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu nr 2955/1 oraz udziału w działce gruntu nr 2955/2

Uchwała Nr XX/176/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012-2018

Uchwała Nr XX/177/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Uchwała Nr XX/178/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XX/179/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gródkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XX/180/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lidzbarku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Króla Wł. Jagiełły w Lidzbarku przy ul. Przemysłowej 1

Uchwała Nr XX/181/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Malinowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr XX/182/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Iłowie - Osadzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie przy ul. Leśna 10a

Uchwała Nr XX/183/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Działdowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6

Uchwała Nr XX/184/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe z terenu powiatu działdowskiego

Uchwała Nr XX/185/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok

Uchwała Nr XX/186/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Powiatu Działdowskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia

Uchwała Nr XX/187/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2013 - 2017

Uchwała Nr XVII/188/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie

Uchwała Nr XVII/189/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 listopada 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie