Uchwała Nr XVII/173/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 10 października 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej, położonej w Działdowie przy ul. Boya Żeleńskiego 9