Uchwała Nr XVII/167/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Działdowo

Uchwała Nr XVII/168/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XVII/169/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XVII/170/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XVII/171/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Uchwała Nr XVII/172/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 26 września 2012 roku
w sprawie nadania tytułu honorowego "Osobowość Powiatu Działdowskiego"