Uchwała Nr XVI/161/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń stołówki i kuchni wraz z zapleczem, w budynku byłego internatu Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XVI/162/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki rolnej nr 278 obręb komorniki gmina Działdowo, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr XVI/163/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku
zmieniająca uchwałę Nr XV/158/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

Uchwała Nr XVI/164/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie przeniesienia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2012 rok

Uchwała Nr XVI/165/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XVI/166/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012