Uchwała Nr XIV/141/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie

Uchwała Nr XIV/142/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Działdowskiego oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011

Uchwała Nr XIV/143/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 299/7 obręb Sarnowo gmina Kozłowo powiat nidzicki, stanowiącej własność Powiatu Działdowskiego

Uchwała Nr XIV/144/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, lokalu administracyjno - biurowego wraz z częścią działki gruntu nr 2142/1 przy ul. Lidzbarskiej 31 w Działdowie

Uchwała Nr XIV/145/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku

Uchwała Nr XIV/146/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 4

Uchwała Nr XIV/147/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Działdowie

Uchwała Nr XIV/148/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Działdowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2011 r.

Uchwała Nr XIV/149/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Działdowskiego do programów pn. "Aktywny Samorząd" i "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II" finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr XIV/150/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XIV/151/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr XIV/152/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie