Uchwała Nr XII/107/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż , w drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanych położonych w Gródkach, oznaczonych numerami działek 79/23 i 79/24

Uchwała Nr XII/108/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół w Gródkach na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu rolnego, zlokalizowanego w Gródkach, o powierzchni 3,73 ha, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Uchwała Nr XII/109/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Uchwała Nr XII/110/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Iłowie - Osadzie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie - Osadzie przy ul. Leśnej 10a

Uchwała Nr XII/111/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Malinowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

Uchwała Nr XII/112/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lidzbarku wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Króla Wł. Jagiełły w Lidzbarku przy ul. Przemysłowej 1

Uchwała Nr XII/113/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Działdowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie przy ul. Pocztowej 6

Uchwała Nr XII/114/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gródkach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gródkach

Uchwała Nr XII/115/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań w zakresie kultury i kultury fizycznej innym jednostkom samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XII/116/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XII/117/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XII/118/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XII/119/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XII/120/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr XII/121/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Lidzbark

Uchwała Nr XII/122/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płośnica

Uchwała Nr XII/123/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Działdowo

Uchwała Nr XII/124/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Uchwała Nr XII/125/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2012 - 2018

Uchwała Nr XII/126/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

Uchwała Nr XII/127/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Osobowość Powiatu Działdowskiego"

Uchwała Nr XII/128/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr XII/129/12 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 15 lutego 2012 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie