Uchwała Nr X/93/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Działdowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Uchwała Nr X/94/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/84/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Rybno

Uchwała Nr X/95/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr X/96/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011