Uchwała Nr IX/88/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zmian w "Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Działdowskiego na lata 2009-2013"

Uchwała Nr IX/89/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie

Uchwała Nr IX/90/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie ustanowienia służebności - ograniczonego prawa rzeczowego

Uchwała Nr IX/91/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Działdowskiego na lata 2011 - 2018

Uchwała Nr IX/92/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2011